1. ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

σήμερα 25/05/2024 : δεν υπάρχει μια γιορτή πάρα πολύ γνωστή
αύριο 26/05/2024 : Συνέσιος, Συνέσης, Συνεσία, Καρπός, Αλφαίος, Βηθεσδά, Βερσεβέ

--- τέλος ---